Gratis levering vanaf €100 in Frankrijk met Mondial Relay
M

Neem contact met ons op

Waar je ook bent, de klantadviseurs van Gandoura.com helpen je graag.

Stuur een e-mail
WhatsApp

Volg ons

Juridische informatie

Lees de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze site zorgvuldig door voordat u de pagina’s doorbladert. Door verbinding te maken met deze site accepteert u deze voorwaarden zonder voorbehoud. Ook, in overeenstemming met artikel 6 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, de personen die verantwoordelijk zijn voor deze Gandoura.com website zijn :

Site editor :

Gandoura.com
Telefoon: +33 7 49 71 31 44
E-mail : contact@gandoura.com
Website: gandoura.com

Host :

Host : OVH
2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France
Website: www.ovhcloud.com

Ontwikkeling :

Jonathan Webpixelia
Website: www.webpixelia.com
De juridische aankondigingen werden gegenereerd op de website Legal Notices Generator.

Gebruiksvoorwaarden :

De website www.gandoura.com is beschikbaar in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz.) voor meer gebruiksgemak en aantrekkelijkere afbeeldingen. We raden je aan moderne browsers te gebruiken, zoals Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz

Gandoura.com doet er alles aan om betrouwbare informatie te verstrekken en haar websites op betrouwbare wijze bij te werken. Er kunnen echter fouten of weglatingen voorkomen. Internetgebruikers dienen daarom de juistheid van deze informatie te controleren bij , en wijzigingen aan de site die zij nuttig achten door te geven. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie, of voor enige directe of indirecte schade die hieruit kan voortvloeien.

 

Cookies :

De website www.gandoura.com kan u vragen cookies te accepteren voor statistische en weergavedoeleinden. Een cookie is een stukje informatie dat op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat een aantal gegevens die op je computer worden opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat een server opent om informatie te lezen en op te slaan. Sommige delen van deze site kunnen niet worden gebruikt zonder cookies te accepteren.

 

Hyperlinks :

Onze websites kunnen links bevatten naar andere websites of andere bronnen op het internet. Gandoura.com heeft geen middelen om de sites gekoppeld aan haar websites te controleren. Gandoura.com is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke sites en externe bronnen, noch garandeert zij deze. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de inhoud van deze externe sites of bronnen, met name de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of uit het gebruik dat eventueel van deze elementen wordt gemaakt. De risico’s verbonden aan dit gebruik zijn volledig voor rekening van de internetgebruiker, die de gebruiksvoorwaarden moet naleven.

Gebruikers, abonnees en bezoekers van de websites mogen geen hyperlink naar deze site maken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Gandoura.com.

In het geval dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink wil opzetten naar een van de websites van Gandoura.com, moeten ze een e-mail sturen naar de site om de creatie van een hyperlink aan te vragen. Gandoura.com behoudt zich het recht voor om een hyperlink te accepteren of te weigeren zonder haar beslissing te hoeven rechtvaardigen.

 

Verleende diensten :

Alle activiteiten en informatie van het bedrijf worden gepresenteerd op onze website www.gandoura.com.

Gandoura.com streeft ernaar om de informatie op de website www.gandoura.com zo nauwkeurig mogelijk te maken. De informatie op de website www.gandoura.com is niet volledig en de foto’s zijn niet-contractueel. Ze worden gegeven onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet. Alle informatie op de website www.gandoura.com wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of aangepast.

 

Contractuele beperkingen op gegevens :

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Als je een hiaat, fout of schijnbare storing opmerkt, meld dit dan per e-mail aan contact@gandoura.com en beschrijf het probleem zo nauwkeurig mogelijk (probleempagina, type computer en gebruikte browser, enz.)

Het downloaden van inhoud gebeurt op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Daarom kan het bedrijf niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade aan de computer van de gebruiker of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden. Bovendien verbinden de gebruikers van de site zich ertoe om de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een up-to-date browser van de laatste generatie.

De hyperlinks die in het kader van deze website zijn opgezet naar andere bronnen op het internetnetwerk kunnen niet onder de verantwoordelijkheid van Gandoura.com vallen.

 

Intellectueel eigendom :

Alle inhoud op de website www.gandoura.com, met inbegrip van maar niet beperkt tot grafieken, afbeeldingen, teksten, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gifs en pictogrammen, evenals de lay-out ervan, is het exclusieve eigendom van het bedrijf, met uitzondering van handelsmerken, logo’s of inhoud die toebehoort aan andere partnerbedrijven of auteurs.

Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gandoura.com. Deze weergave of reproductie, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die wordt bestraft door artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk waarvoor de overtreder civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Bovendien kunnen de eigenaars van de gekopieerde inhoud gerechtelijke stappen tegen u ondernemen.

 

Verklaring aan de CNIL :

Overeenkomstig de wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd bij wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) inzake gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden, is deze site niet aangemeld bij de Commission nationale de l’informatique et des libertés (www.cnil.fr).

 

Geschillen :

De onderhavige algemene voorwaarden van de website www.gandoura.com worden beheerst door het Franse recht en elk geschil of geschil dat kan voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken die bevoegd zijn voor de maatschappelijke zetel van het bedrijf. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is Frans.

Gratis levering vanaf €100 in Frankrijk met Mondial Relay

Ruilen of retourneren mogelijk gedurende 14 dagen

100% veilige betaling